Czcionka

Kontrast

ZSZ w Rawiczu

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac:

– modernizację instalacji c.o. w tym modernizację instalacji c.o. w tym: wymianę kotła gazowego, wymianę grzejników z oprzyrządowaniem, wymianę instalacji i montaż systemu BMS,

– wymianę drzwi i okien,

– docieplenie ścian, stropu i dachu

– montaż systemu wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją,

– wymianę opraw oświetleniowych na typu LED z czujkami ruchu.