Czcionka

Kontrast

Konferencja zamykająca projekt już za nami

Opublikowano 22 listopada 2023, 02:44

W dniu 22 listopada br. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie miała miejsce konferencja zamykająca projekt pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa – Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt obejmuje dwa budynki: salę gimnastyczną Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu oraz salę gimnastyczną Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej tychże budynków szkolnych w Powiecie Rawickim. Chodzi głównie o ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla, a nadto zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W wydarzeniu wziął udział Adam Sperzyński Starosta Rawicki. Podczas konferencji przedstawiono m.in. informację na temat dofinansowania  projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wskazano obszary wsparcia NMF, podkreślono wartość dodaną oraz znaczenie wsparcia w ramach NMF; przypomniano o zrealizowanych przez uczniów działaniach projektowych, a także o konkursie fotograficznym organizowanym w ramach projektu i jego zwyciężczyni.

Koszty termomodernizacji:

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie

Źródła finansowania:

MFEOG 2014-2021: 1.511.285,24 zł

Budżet państwa: 266.697,40 zł

Środki własne: 761.992,59 zł

Razem: 2.539.975,23 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Źródła finansowania:

MFEOG 2014-2021: 1.350.025,80 zł

Budżet państwa: 238.239,85 zł

Środki własne: 680.685,31 zł

Razem: 2.268.950,96 zł

Ponadto, zrealizowano przebudowę sal z pomocą środków finansowych z programu rządowego Polski Ład.

fot. Powiat Rawicki