Czcionka

Kontrast

konferencja

Konferencja edukacyjna dotycząca energii odnawialnej, efektywności energetycznej i łagodzenia zmian klimatu

Opublikowano 7 czerwca 2023, 02:37

W dn. 7 czerwca br. w kinie Promień w Rawiczu odbyła się konferencja edukacyjnej dotycząca Energii odnawialnej, efektywności energetycznej i łagodzenia zmian klimatu organizowanej w ramach projektu pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu” realizowanego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa – Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Podczas konferencji zaproszeni naukowcy oraz pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wśród których znaleźli się: dr inż. Łukasz Szałata, dr inż. Agnieszka Chmielewska i dr inż. Paweł Szałański z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Aleksandra Lubomska z UMWW oraz prof. dr inż. Krzysztof Pilarski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawili wykłady nawiązujące do tematu konferencji. Efekty swoich działań warsztatowych zaprezentowali również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Uczniowie z tych szkół od kwietnia do czerwca uczestniczyli w cyklicznych warsztatach edukacyjnych dotyczących efektywnego wykorzystywania energii. Spotkanie połączone było również z ogłoszeniem zwycięzcy w Konkursie Fotograficznym organizowanym w ramach projektu.  Zwyciężczynią konkursu została Oliwia Szymkowiak z Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Gratulujemy!

fot. Powiat Rawicki