Czcionka

Kontrast

Projekt realizowany w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej. Projekt nosi nazwę „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”.

Projekt obejmuje dwa budynki: salę gimnastyczną Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego w Rawiczu oraz salę gimnastyczną Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej tychże budynków szkolnych w Powiecie Rawickim. Chodzi głównie o ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla, a nadto zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.